Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważnienie postępowania ofertowego na przebudowę klatki schodowej - modernizację balustrady klatki schodowej w budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie, z dnia 11.09.2020

Unieważnia się postępowanie ofertowe na przebudowę klatki schodowej - modernizację balustrady klatki schodowej w budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie, z dnia 11.09.2020 r., zgodnie z rozdziałem 2. Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, z dnia 05.06.2018.

Katarzyna Paszula
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej

Wersja XML