Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie 7,24 m2 pomieszczenia na cele socjalno-gospodarcze - roboty budowlane, montażowe i instalacyjne

Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zagospodarowanie 7,24 m2 pomieszczenia na cele socjalno-gospodarcze - roboty budowlane, montażowe i instalacyjne w budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

Oferty należy składać do dnia 28 września 2020 r. (liczy się data wpływu oferty) w wersji papierowej w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00 lub elektronicznej na adres: promocja@okniemodlin.org (liczy się data wpływu).

 

PDFZapytanie pomieszczenie gospodarcze.pdf

PDFZał.1 Projekt wykonawczy.pdf

PDFZał.2 Przedmiar modernizacja pomieszczenia.pdf

PDFZał.3 SST budowlane.pdf

PDFZał.4 Opis techniczny cz. sanitarna.pdf

PDFZał.5 Rysunki instalacje sanitarne.pdf

PDFZał.6 Przedmiar inst. sanitarna.pdf

PDFZał.7 STS instalacyjne.pdf

PDFZał.8 Karta pompy.pdf

PDFZał.9 Pozwolenie.pdf

Wersja XML