Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na zakup i montaż aluminiowej kraty ekspozycyjnej

Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i montaż w budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie aluminiowej kraty ekspozycyjnej.

Oferty należy składać do dnia 26 września 2019 r. (liczy się data wpływu oferty) w wersji papierowej w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00, z dopiskiem na kopercie „Krata” lub elektronicznej na adres: pulsniem@o2.pl do godz. 15:00 (liczy się data i godzina wpływu).

PDFZapytanie ofertowe krata OK Niemodlin.pdf

Wersja XML