Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na montaż systemu oświetleniowego w budynku Ośrodka Kultury

Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej zaprasza do złożenia oferty na montaż systemu oświetlenia wystawienniczego w budynku Ośrodka Kultury.

Oferty należy składać do dnia 13 września 2019 r. (liczy się data wpływu oferty) w wersji papierowej w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00, z dopiskiem na kopercie „Montaż systemu oświetleniowego w budynku Ośrodka Kultury” lub elektronicznej na adres: pulsniem@o2.pl do godz. 15:00 (liczy się data i godzina wpływu).

PDFZapytanie ofertowe oświetlenie OK Niemodlin.pdf

UWAGA! Nastąpiła zmiana treści zapytania. Informacja o zmianie wraz z zapytaniem ofertowym znajdują się w załączniku poniżej. Tym samym wydłużeniu uległ termin składania ofert do 19 września 2019 r. do godz. 15:00.

PDFInf. o zmianie treści zapytania 05.09.2019.pdf

Wersja XML