Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Dostosowanie widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do wymogów ppoż.”

Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Dostosowanie widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do wymogów ppoż.”.

Oferty należy składać do dnia 6 maja 2019 r. do godz. 15.00 (liczy się data i godz. wpływu oferty) w wersji papierowej w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00, z dopiskiem na kopercie „Dostosowanie widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do wymogów ppoż.” lub elektronicznej na adres: pulsniem@o2.pl.

PDFZapytanie_ofertowe_sala widowiskowa II.pdf

DOCZał. 1 Wzór_oferty.doc

DOCZał. 2 Wykaz_robót.doc

PDFZał. 3 Rys. I-3 Rzut parteru.pdf

PDFZał. 4 Rys. I-4 Rzut piętra.pdf

PDFZał. 5 zdjęcia sali.pdf

 

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania wykonawców

PDFWyjaśnienia 30.04.19.pdf

Wersja XML