Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważnienie postępowania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Dostosowanie widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do wymogów ppoż.” z dnia 20.03.2019

Unieważnia się postępowanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Dostosowanie widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do wymogów ppoż.” z dnia 20 marca 2019 r., zgodnie z pkt. 6 §8 "Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto" Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

Katarzyna Paszula
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej

Wersja XML