Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy rozbiórki sceny dawnego amfiteatru i przygotowanie ściany pod wykonanie muralu

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbiórkę sceny dawnego amfiteatru i przygotowanie ściany pod wykonanie muralu na placu przy budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie wybrana została oferta firmy WP-BUD Wojciech Popowicz z ceną 38.822,45 zł brutto.


Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie

Wersja XML